P. Đào tạo:
P.Công tác SV:
Ban giám hiệu:
#Số lượt truy cập: 508250
#Đang truy cập: 10

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan
Ý kiến đóng góp