P. Đào tạo:
P.Công tác SV:
Ban giám hiệu:
#Số lượt truy cập: 714049
#Đang truy cập: 2

ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH LONG AN

ĐOÀN CS TRƯỜNG CĐN LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 13/KH/ĐTN/2012

Long An, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức hoạt động về nguồn tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tỉnh Long an

Kỹ niệm 68 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

( 22/12/1944 – 22/12/2012 )

      

Được sự đồng ý về mặt chủ trương của Chi bộ và Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Long An;

Thực hiện phong trào đăng ký theo kế họach năm 2012 của Đoàn Cơ sở Trường Cao Đẳng Nghề Long An

Đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng nghề Long An phối hợp Phòng Công tác Học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động về nguồn như sau :

I. Mục đích – yêu cầu :

1.Mục đích :

- Là hoạt động thiết thực tiến tới Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012 )

- Nhắc nhở thế hệ trẻ ý thức tự hào dân tộc, là hoạt động thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long An .

      2. Yêu cầu :

- Tiến hành hoạt động một cách nghiêm túc, bảo đảm tính trang nghiêm của khu vực nghĩa trang .

- Thực hiện đúng tiến độ và thời gian quy định .

II. Nội dung :

- Thực hiện hoạt động chăm sóc mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh Long An .

Bao gồm : làm cỏ, thắp hương tất cả khu vực mộ liệt sĩ

* Thời gian – địa điểm

- Thời gian : vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/12/2012

- Địa điểm diễn ra hoạt động : Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Long An

- Lưu ý : tất cả đoàn viên cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên tham gia hoạt động thống nhất tập trung tại trường, sau đó sẽ di chuyển sang địa điểm tổ chức hoạt động về nguồn .

 

        * Đối tượng tham gia :

-Phòng Công tác HSSV cử  giáo viên chủ nhiệm tham gia.

- Chi đoàn cán bộ viên chức : số lượng 10 đoàn viên

- Các Chi đoàn học sinh : số lượng 120 học sinh, sinh viên

III. Tổ chức thực hiện :
1. Ban tổ chức:

- Đ/c Đoàn Phạm Sơn Trung – P. Bí thư Chi bộ, TP. Phòng CTHSSV – Trưởng ban

- Đ/c Đỗ Thanh Phong  – Bí thư Đoàn trường – Phó Trưởng ban

- Đ/c Lê Thị Dung  – Trưởng phòng TC-HCTH – Phó Trưởng ban

- Đ/c Cao Hoài Bảo Anh – Phó BT Đoàn trường – ủy viên

- Đ/c Lê Ngọc Trí – UVBCH chi đoàn CBVC – ủy viên

- Đ/c Cổ Chí Phước – UVBCH chi đoàn CBVC – ủy viên

- Đ/c Lê Nguyễn Huyền Trân– Phòng Công tác HSSV - ủy viên

- Đ/c Lê Thị Bảo Trâm – Phòng Công tác HSSV - ủy viên

2. Phân công nhiệm vụ :

2.1. BCH Đoàn trường:

-  Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động.

- Liên hệ với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An để xây dựng nội dung chương trình .

- Kiểm tra đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

- Đưa tin lên website của trường.

- Triển khai kế hoạch đến từng chi đoàn.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCH, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia bảo đảm hoạt động diễn ra thành công.

- Phân công đoàn viên Chi đoàn cán bộ viên chức hướng dẫn, tổ chức cho học sinh, sinh viên trong hoạt động ngày 18/12/2012

- Liên hệ Phòng TCHCTH và phối hợp với phòng CTHSSV bố trí sắp xếp hội trường, nước uống.

- In băng rôn .

2.2. Phòng Công tác HSSV:

- Phối hợp thông báo, vận động sinh viên các lớp tham gia .

- Phân công nhân viên phòng tham gia cùng ban tổ chức.

- Triển khai kế hoạch đến từng lớp .

2.3. Phòng TC-HC-TH:

- Cung cấp dụng cụ và nước uống phục vụ cho hoạt động về nguồn

2.4. Các lớp, các Chi đoàn

- Tổ chức triển khai và lập danh sách học sinh, sinh viên trong lớp ( chi đoàn ) tham dự hoạt động về nguồn một cách nghiêm túc.

- Lớp trưởng ( bí thư ) chịu trách nhiệm điểm danh để làm cơ sở tính điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên .

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động về nguồn của Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Long An Phòng và Công tác HSSV. Đề nghị các cá nhân, tập thể có liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện . Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên của BTC hoặc chủ nhiệm lớp để được hướng dẫn .

Nơi nhận :                                                                      TM. PHÒNG CTHS-SV                                                    TM. BCH ĐTN

- Chi bộ                                                                              TRƯỞNG PHÒNG                                                                 BÍ THƯ

- BGH;                                                                                       (đã ký)                                                                                 (đã ký)

- Đoàn trường;

- Phòng CTHSSV;                                                    ĐOÀN PHẠM SƠN TRUNG                                                ĐỖ THANH PHONG

- Thành viên BTC;

- Chủ nhiệm lớp;

- Các lớp, chi đoàn;

- BQT Website;

- Lưu : Đoàn trường, PCTHSSV .

 Ý kiến của cấp ủy

 

(đã ký)

 

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp